Perheasiain neuvottelukeskuksen perustehtävä on keskusteluin ja terapian avulla tukea ja auttaa vaikeuksissa ja kriisissä olevia pareja ja perheitä. Neuvottelukeskus voi myös auttaa muissa elämän kriiseissä.

Perheasiain neuvottelukeskukseen voi tulla partnerinsa kanssa, muiden perheenjäsenten kanssa tai yksin. Pareille ja perheille varataan
1 tunti 30 minuuttia ja yksilöille 60 minuuttia / kerta jos ei muuta sovita.

Perheasiain neuvottelukeskus palvelee Raaseporin, Hangon, Inkoon ja Siuntion alueilla avsuvia henkilöitä (katso ylläpitäjä ja yhteistyötahot).

Palvelu on maksuton.

Perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojia sitoo lailla säädetty vaitiolovelvollisuus.


Perheasioiden sovittelu

Perheasiain neuvottelukeskus antaa myöskin perheasioiden sovittelua.

Perheasiain neuvottelukeskuksella on Etelä-Suomen Aluehallintoviraston antama lupa perheasioiden sovitteluun.

Lue lisää sovittelusta


Ennaltaehkäisevä perhetyö

Perheasiain neuvottelukeskuksen tehtäviin kuuluu myös ennaltaehkäisevän perhetyön tukeminen yhteistyössä seurakuntien, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Tältä osin perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaan voi kuulua

  • henkilökunnan koulutus, konsultaatio ja työnohjaus
  • parisuhdekurssit, vanhempainillat
  • vertaisryhmät lähisuhteiden kriiseissä


Työnohjaus ja työyhteisön kehittäminen

Työnohjaus ja työyhteisön kehittäminen kuuluvat myös perheasiain neuvottelukeskuksen tehtäviin. Työnohjaus voi olla yksilötyönohjausta tai ryhmätyönohjausta jossa ohjattavat voivat tulla eri työyhteisöstä.

Työyhteisön kehittäminen koskee työyhteisöä ja sen henkilökuntaa kokonaisuudessaan.

 

Perheneuvojat:

 

Ann-Sofi Storbacka

Keskuksen johtaja

perheneuvoja, ET psykoterapeutti (Valvira), perheterapeutti, pappi

Puh. 044 3001 707, ann-sofi.storbacka(at)evl.fi

 

Kesia Edström

perheneuvoja, sosiaalipsykologi, ratkaisukeskeinen terapeutti

Puh. 044 3123 505, kesia.edstrom(at)evl.fi