Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Raaseporin perheasiain neuvottelukeskukselle luvan perheasioiden sovitteluun.

Yleisimmin sovittelua käytetään silloin, kun puolisot harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Avio- tai avoeroissa pidetään erityisesti silmällä lapsen etua sovittaessa lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä asioista.

Myös avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat käyttää perheasioiden sovittelua.


Lue lisää sovittelusta:

Avioliittolaki
(etenkin Luku 5)

Oikeusministeriön esite perheasiainsovittelusta

Aluehallintovirasto (lupa perheasioiden sovitteluun)