Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt Raaseporin perheasiain neuvottelukeskukselle luvan perheasioiden sovitteluun.

Yleisimmin sovittelua käytetään silloin, kun puolisot harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Avio - tai avoeroissa pidetään erityisesti silmällä lapsen etua sovittaessa lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvistä asioista.

Myös avoliiton ja rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat käyttää perheasioiden sovittelua.


Lue lisää sovittelusta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234?search[type]=pika&search[pika]=avioliittolaki#O1L5
(etenkin Luku 5)

http://www.oikeus.fi/fi/index/esitteet/perheasioidensovittelu.html

https://www.avi.fi/web/avi/lupa-perheasioiden-sovitteluun#.VgA1T0_ovvU