Verkosto

Perheasiain neuvottelukeskus kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylläpitämään verkostoon joka koostuu 43 perheasiain neuvottelukeskuksesta ympäri Suomea.

Kirkkohallituksen perheasiain yksikkö järjestää vuosittain perheneuvonnan neuvottelupäiviä sekä perheasiain neuvottelukeskuksien johtajien kokouksia. Perheasiain yksikkö järjestää myös kirkon perheneuvojan erikoistumiskoulutusta ja jatkokoulutusta sekä avustaa seurakuntia soveltuvuustestin ja haastattelun järjestämisessä haettavaksi ilmoitettujen virkojen sekä uusien perhjeneuvojavirkojen hakijoille. Katso lisää
kirkon perheneuvonnasta.

 

Ylläpitäjä

Raaseporin seurakuntayhtymän seurakunnat ylläpitävät Raaseporin perheasiain neuvottelukeskusta. Tämä tarkoittaa sitä, että perheneuvojavirat on perustettu Raaseporin seurakuntayhtymään, ja että perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta on Raaseporin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston alainen ja että Raaseporin seurakuntayhtymä hoitaa perheasiain neuvottelukeskuksen tilit.

Raaseporin seurakuntayhtymän seurakunnat:

 

Yhteistyösopimukset

Raaseporin seurakuntayhtymän seurakunnilla on yhteistyösopimus seuraavien seurakuntien ja kuntien kanssa:

 

Johtokunta 2016 - 2018

Perheasiain neuvottelukeskuksen toimintaa johtaa johtokunta joka valitaan yhteisen kirkkoneuvoston toimikauden ajaksi.

Anders Lindström, lääninrovasti, puheenjohtaja
Pentti Raunio, Karis-Pojo ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra
Gunilla Heinonen - varajäsen Sig-Britt Sahlberg
Rita Lindholm-Wirtanen - varajäsen Carita Österberg
Riitta Vilkman - varajäsen Joni Grundström
Göthe Österberg - varajäsen Margot Flinck
Ulla Päivärinta, Ingå församling/Inkoon seurakunta - varajäsen Hans-Anders Unnérus

Johtokunnan valmistelija ja sihteeri: perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja Ann-Sofi Storbacka