Kuva: Frida Näse copyright 2004, Snappertuna

 

Lööpeissä ja erilaisissa lehdissä näkee usein monta tunnettua pariskuntaa. Monesti jos jollakin julkkiksella on ongelmia parisuhteessaan tai avioliitossaan,siitä kirjoitetaan suurin otsikoin. Kirjoittelusta voi jopa saada sellaisen käsityksen, että on jotenkin outoa jos avioliitossa tai parisuhteessa on vaikeaa. Siinä ei kuitenkaan ole mitään outoa. Päinvastoin olisi todella outoa, jos avioliitossa tai parisuhteessa ei olisi koskaan vaikeaa. Vaikeudet kuuluvat elämään.

Parisuhde on osa elämää, mikä tarkoittaa, että myös parisuhteessa koetaan säännöllisin välein erilaisia ongelmia ja kriisejä. Ongelmat eivät siis välttämättä tarkoita, että parisuhteessa tai siinä elävissä ihmisissä olisi jotain vikaa.


Parisuhteessa on kyse niin monesta asiasta

Parisuhteessa ja avioliitossa on kyse monesta asiasta:

  • taloudellisesta suhteesta – on kyse rahasta ja sen käytöstä
  • kommunikoinnista, läheisyydestä, tunteiden säätelystä ja keskinäisestä riippuvuudesta
  • suhteen rakenteista – esimerkiksi tavasta tehdä päätöksiä
  • fyysisestä suhteesta ja
  • seksualisuudesta
  • lasten kasvatuksesta
  • rajoista suhteessa kummankin osapuolen perheisiin ja sukulaisiin, lapsiin ja ystäviin, sekä rajoista suhteessa ansiotyöhön ja uskontoon
  • kotitöistä, kodin hoidosta, ruuasta, vapaa-ajasta ja lomista

Parisuhteessa ei ole pelkästään kyse tunteista ja seksuaalisuudesta. Parisuhteessa on kyse monesta eri asiasta. Missään muussa suhteessa ei ole kaikkia näitä yllä listaamiamme asioita. Parisuhde on sen vuoksi aivan erityinen ihmissuhde. Eikä kaikkien näiden asioiden hoitaminen tietenkään ole niin helppoa.

 

Parisuhde tarvitsee aikaa

Kun kaksi ihmistä rakastuvat toisiinsa ja rupeavat olemaan yhdessä, sanotaan usein, että ”heistä tuli pari”. Olisi parempi sanoa, että ”he ovat pari ja sitten heistä tulee pari”. Parisuhteessa ja avioliitossa on kyse kasvamisesta ja kypsymisestä sekä yksittäisinä ihmisinä että yhdessä. Parisuhde ei ole valmis kun ruvetaan seurustelemaan. Parisuhde ja avioliitto tarvitsevat aikaa – itse asiassa kokonaisen elämän.

Avioliiton tai parisuhteen vaikeuksissa voi olla kyse niin tilapäisestä kitkasta ja pitkäaikaisista kehitys- tai kasvukriiseistä kuin traumaattisistakin kriiseistä.

 

Lue lisää

Hyväksi parisuhteelle – täältä löydät tietoa mm siitä, mistä muut pariskunnat ovat saaneet apua parisuhteissaan

Kriiseistä – kriiseistätässä parisuhde ja ydinperhe kuvaillaan kehittämisperspektiivistä ja täältä löydät tietoa traumaattisista kriiseistä

Kun on aihetta hakea apua – kun on aihetta hakea apua täältä löydät muutamia suuntaviivoja sille, koska kannattaa hakea ulkopuolista apua

Kirkon perheneuvojien blogi Rakkauden ammattilaiset