ArbetslagFrida

 Kuva: Frida Linnéa Näse copyright 2007

 

Keskeistä työnohjauksessa on

 • avaa uusia näkökulmia
 • itseohjautuva
 • reflektointia edistävä
 • työhön liittyvä/osa työtä
 • terveyttä edistävä
 • helpottava
 • lisää työn iloa
 • prosessi
 • lisää vaihtoehtojen määrää


Sisältö ja tavoitteet

ohjausta saavat henkilöt muotoilevat itse prosessin sisällön ja tavoitteet.


Laajuus

Työnohjauksen laajuudesta sovitaan silloin, kun se aloitetaan, esim. onko sitä 10 / 20 / 30 tai 40 kertaa. Myös vähäisempää ohjauskertojen määrää voidaan harkita ja silloin sitä voidaan kutsua lähinnä konsultaatioksi.


Kuka ja koska?

Jokaisella työnohjausta toivovalla on siihen oikeus.
Työnohjaus voidaan aloittaa koska tahansa. On kuitenkin hyvä, ettei aloita tai käy läpi useampaa ohjausprosessia samanaikaisesti.Työnohjauksesta apua ei haeta vasta silloin, kun ongelmat ovat jo muodostuneet. Työnohjauksessa voi hyvin käydä koska tahansa, useampaan otteeseen tai säännöllisesti työelämänsä aikana.Toisin sanoen työnohjausta suositellaan myös henkilöille, jotka ovat olleet työelämässä kauan.


Yhteystiedot

Espoon hiippakunnan työnohjaajista saat tietoa tästä
Raaseporin seurakuntayhtymän seurakuntien työntekijät voivat saada työnohjausta myös perheasiain neuvottelukekusesta jossa työnohjaaja Ann-Sofi Storbacka on käytettävissä. (katso aloitussivulta ja sivulta Näin me toimimme).

 

Työnohjaus

 • osa kirkon ja muiden työpaikkojen henkilöstön hoitoa.
 • itsestään selvä asia kaikille niille, jotka tekevät töitä ihmisten parissa.
 • prosessi, jossa osaaminen, kokemukset ja henkilökohtaiset resurssit otetaan käyttöön ja niitä kehitetään.
 • rakentava tapa arvioida ja kehittää omaa työtään
 • suo aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia miettimiseen.
 • antaa parempia valmiuksia kohdata erilaisia tilanteita.
 • annetaan ryhmässä, jossa ohjattavat yleensä tulevat eri työpaikoilta kuitenkin samantyyppisistä työtehtävistä
 • annetaan myös yksittäisille ihmisille


Työnohjaus avaa näkökulmia

 

Kuva: Frida Linnéa Näse copyright 2007