Här är nu våra förnyade webbsidor! De är skapade i samarbete med proffs på området, men också vi familjerådgivare har varit tvungna att lära oss hur man uppdaterar sidorna. Vi har åkt berg-och-dalbana i inlärningsprocessen. Det ha omväxlande varit "Neeeej! Har jag nu raderat något som är omöjligt att återställa" och "Jesss! Jag lyckades få in fotot på rätt ställe". Välkommen att bekanta dig med sidorna och hör gärna av dig med synpunkter på dem.