Att bli mamma, att bli pappa

Uppgiften att vara pappa eller mamma ser inte lika ut hela tiden. Barnets ålder och utveckling och familjens situation varierar, och för olika föräldrar känns olika saker utmanande. Man växer med uppgiften. Att bli mamma, att bli pappa är att påminnas om sin egen mamma och pappa. Mönster och roller går mer eller mindre omedvetet igen. Hurdan var din mamma/pappa – hurdan mamma/pappa vill du vara, och hurdan mamma/pappa vill du att din partner skall vara? Det gäller att tillsammans växa in i rollerna som mamma eller pappa.

Läs om barns ställning och rättigheter

 

Jämställdhet och roller

När ett par får barn är det bra att vara medveten om att det uppkommer nya mönster för hur man är tillsammans och hur de gemensamma ansvaren fördelas. Var och en har mönster från sin egen uppväxt för hur en mamma eller en pappa är. De här mönstren aktualiseras mer eller mindre omedvetet. Det är bra att synliggöra de mönstren.

  • Hur visade mamma / pappa kärlek och ömhet?
  • Hur delade föräldrarna på hushållsarbete, barnskötsel och ekonomiskt ansvar?

Tillsammans kan man fundera på de mönster som fanns i bådas ursprungsfamiljer, och på hur man vill ha det i sin egen familj.

Den första tiden är det ofta så att ena parten, ofta mamman som fött babyn, är hemma med babyn, medan den andra parten fortsätter jobba. Det är ganska naturligt att den hemmavarande mamman har större ansvar för hemmet och har en naturligt närmare relation till babyn. Men det är viktigt att den andra parten också får möjlighet att redan från första början skapa en nära relation till babyn. Det gör man t.ex. genom att delta i babyns skötsel. Om det föds flera barn till familjen uppstår lätt en uppdelning mellan vardagen i hemmet (den hemmavarande partens, ofta kvinnans, domän) och det ekonomiska ansvaret (den arbetande partens, i tvåkönade relationer ofta mannens, domän) blir allt tydligare. Det leder t.ex. till att den som jobbar utanför hemmet har en tydligt avgränsad arbetstid och fritid, medan den som är hemma inte har det.


Sexualitet

Många par upplever en svacka i sitt sexliv då de blir föräldrar. Sexlusten minskar pga trötthet, hormonella förändringar (torra slemhinnor under amning kan förorsaka smärta vid samlag) och förändrad kroppskänsla (”tjock och oattraktiv”) hos kvinnan som fött babyn, för lite tid och ro på tumanhand.Varje par bestämmer själv vad som är ett gott sexliv. Sex är mycket mer än att ha samlag. Under tider då sexlusten och orken är mindre är det bra att visa ömhet, att uppmuntra och ge komplimanger, att kramas och pussas. ”Håll bastun varm för senare bad!”Barnafödande innebär för en kvinna en stor kroppslig förändring. Viktökning, nya kroppsformer är regel. Det tar tid att vänja sig vid sitt nya utseende, och att acceptera det. Det går mycket lättare om man upplever att ens partner tycker att man är vacker och attraktiv. Kom i håg att ge varandra komplimanger. De bestående fysiska förändringarna är ett slags hederstecken – tecken på att man fått bli mamma.


Källor:
Föräldrakraft, diskussionsunderlag för föräldragrupper. Folkhälsan/FamiljeBoLaget.
FöräldraPARK, i serien ParRelationsKraft, PARK, underlag för dialoger då parrelationen utökas med barn,
Folkhälsan
Väestöliitto/Minna Oulasmaa
Föreningen Suomen uusperheellisten liitto (nyfamiljer)
Föreningen Sateenkaariperheet (regnbågsfamiljer)
Föreningen Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry (ensamföräldrar)

 

Familjer ser olika ut

Mycket av det som gäller för en kärnfamilj där det finns mamma, pappa och barn, gäller lika väl i andra familjeformer, t.ex. familjer där föräldrarna är av samma kön, enföräldersfamiljer, eller ombildade familjer. Men alla de här familjerna har också sina egna särdrag och möter specifika utmaningar.

Nyfamiljer

I något skede efter att en tidigare relation tagit slut går det kanske så att en ny relation växer fram och man står inför beslut att börja leva tillsammans. Före det är det viktigt att man har bearbetat den förra relationens kriser och svårigheter så att man inte hämtar dem med sig in i den nya relationen. Det är också viktigt att inse att den nya familjen inte kommer att likna den gamla – det är annorlunda att leva familjeliv då familjen består av barn och vuxna som inte har vuxit upp tillsammans. Det gäller att hitta nya roller och nya sätt att hantera vardagen, för vardagen för med sig nya utmaningar. Ofta behövs det flera år i nyfamiljen före man känner samhörighet och sammanhållning i den nya familjen.

Välmågan och trivseln i nyfamiljen beror mycket långt på hur relationerna fungerar. Det gäller relationerna inom familjen: mellan de båda vuxna, mellan den ena partens barn och den andra vuxna, mellan styvsyskon, mellan halvsyskon. Det gäller också relationerna utåt: till exmakar, till barnens andra biologiska föräldrar och till andra släktingar och gamla vänner.

Några tumregler:

  • Barnen har rätt till båda sina föräldrar
  • Man kan inte bli en ny pappa eller mamma för någon, men man kan vara en viktig vuxen i alla fall
  • Man kan vara en nära och viktig förälder fastän man inte bor med sitt barn
  • En tillräckligt bra fungerande nyfamilj kräver arbete, men det är arbete som lönar sig
  • Barnet kan uppleva skillnad mellan den familj där man bor och den familj man känslomässigt hör ihop med. Ibland sammanfaller de inte – då räcker det att visa respekt och hänsyn till dem man bor med.
  • Barnet måste inte tycka om den nya vuxna partnern, men kan med tiden förväntas bemöta henne eller honom sakligt och med respekt.

Regnbågsfamiljer

Även om det i Finland fortsättningsvis är svårt för personer som lever i registrerat partnerskap att få barn tillsammans finns det familjer som består av föräldrar av samma kön och barn. Frågan om hur man ska svara på sin längtan att få gemensamma barn är en av de specifika frågorna för samkönade par.
En annan specifik fråga när barnen väl finns där är hur omgivningen bemöter familjen:

”Jag tror att en av regnbågsfamiljens särproblematik är förhållandet till omgivningen. Jag ser det också som en primär fråga, som bör fungera. Fungerar inte förhållandet till omgivningen, eller finns det hela tiden en rädsla vad omgivningen skall säga växer det lätt fram andra problem. Jag menar, har du barn med i förhållandet står du med beröringspunkter till rådgivning, skola osv. För många är ännu regnbågsfamilj en nyhet, så det är gott att själv ha det på det klara vad man står för. Sen handlar det överlag om hur grannar och vänner tar det.
(kvinna, 40+)

Förutom frågan om att acceptera sin egen identitet och situation, och att få andras godkännande för den, kan det också kännas som om man borde kunna visa upp en perfekt familj för att inte behöva möta ”vad var det vi sa”-attityder från en kritisk omgivning.

När man bildar familj och blir föräldrar, liksom i allt annat mänskligt växande, har man nytta av de modeller man har växt upp med eller som man har i sin omgivning. Ibland vill man ta avstånd från de modeller man haft – ”sån ska jag aldrig bli” – och kan då ibland uppleva det som en förmån och befrielse att få starta från noll och bygga familj på sitt alldeles egna sätt. Men ofta behöver man också modeller eller personer som delar ens egna livsvillkor som sällskap på vägen. För regnbågsfamiljer är det inte helt lätt att hitta modeller för sin familj, i ett samhälle där de allra flesta familjer består av mamma, pappa och barn. Till exempel föreningen Regnbågsfamiljer vill vara ett forum som arbetar för att vidga familjebegreppet, ge information och vara ett kontakt- och diskussionsforum för regnbågsfamiljer.