Samtal och terapi

Centralens grunduppgift är att genom samtal och terapi stöda och hjälpa vid svårigheter och kriser i parrelationen och familjen samt i livets övriga kriser.
Till familjerådgivningscentralen kan man komma tillsammans med sin partner, tillsammans med andra medlemmar i familjen eller ensam.

För par och familjer bokas 1 1/2 (en och en halv) timme per besök. För enskilda bokas 1 (en) timme per besök. Vid behov kan också andra överenskommelser göras.

Familjerådgivningscentralen betjänar personer i Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå.

Besöken är avgiftsfria.
För familjerådgivarna gäller lagstadgad tystnadsplikt.

 

Medling

Familjerådgivningscentralen ger medling i familjefrågor. Familjerådgivningscentralen har av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands län erhållit medlingsrätt i familjefrågor.
Läs mera om medling

 

Förebyggande familjearbete

Till familjerådgivningscentralens uppgifter hör också att stöda förebyggande familjearbete i samarbete med församlingarna i Raseborgs kyrkliga samfällighet och med kommunala och övriga krafter som stöder par och familjer. Familjerådgivningscentralens medverkan gäller bl.a.

  • utbildning, konsultation och handledning för personal
  • kurser i parrelationsfrågor, kommunikation och föräldraskap
  • självhjälpsgrupper vid kriser i nära relationer

Arbetshandledning och utveckling av arbetslag

Till familjerådgivningscentralens uppgifter hör också att ge arbetshandeldning och utveckling av arbetslag.
Läs mera om arbetshandleding och utveckling av arbetslag

 

Familjerådgivarna är

Ann-Sofi Storbacka

familjerådgivare, teologie magister, centralens ched
ET (specialnivå) psykoterapeut (Valvira),
familjeterapeut, präst

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.