Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat familjerådgivningscentralen rätt att medla i familjefrågor.

Medling används oftast inför eller efter en skilsmässa. Vid skilsmässa eller separation är huvudsaken att se till barnets bästa vid överenskommelser som gäller vårdnad, umgängesrätt och underhåll. Också sambor och parter i ett registrerat partnerskap kan använda medling i familjefrågor.

 

Läs mera om medling:

Äktenskapslagen (Finlex)
Se särskilt 5 kapitlet Medling i familjefrågor

Justitieministeriets broschyr om medling

Regionförvaltningsverket (om tillstånd för medling)