Ett parförhållande är ett intimt förhållande.
Det är genom den intima närheten
man ger och tar emot kärlek.
Sexualiteten är ett område där vi kan uppleva
intim närhet på bästa sätt,
och parrelationen är den relation där
den intima närheten kan upplevas sexuellt.

Foto: Barbro Näse, copyright, 2008, Flammentanz

 

En mogen och sund sexualitet innebär

 • ett kärleksfullt och godkännande förhållningssätt till kroppen och sexualiteten
 • en möjlighet till djup och stark emotionell upplevelse
 • psykisk öppenhet, personlig närvaro, helhet
 • psykisk frid; det finns inga störningsmoment, inget hot, ingen rädsla
 • förmåga till regression och sammansmältning
 • vilja att dela och ta emot
 • förmåga att älska och inspireras
 • tillfredsställelse
 • plats för lek, humor och glädje
 • upplivande och välgörande inverkan på kropp, psyke och själ


En mogen och sund sexualitet förutsätter

 • en tillräckligt god sexuell och psykisk mognad
 • kunskap om den egna sexualhistorien
 • medvetenhet om de egna sexuella och emotionella motiven
 • förståelse för den sårbarhet som hör ihop med sexualitet
 • respekt och lyhördhet för den andras och den egna sexualiteten
 • respekt för den andra personens gränser, utrymme och kropp
 • att sexualiteten (sex) inte används som medel eller kanal för andra behov och känslor (t.ex. ilska, hämnd, makt)
 • att sexualiteten inte utnyttjas för att lösa egna inre motsättningar eller problem (t.ex. otillräcklighet, ångest)
 • att sexualiteten inte används för att lösa knutar i parrelationen eller familjen


När vi upplever svårigheter på det sexuella planet i parrelationen kan det vara fråga om många olika saker:

1) Fysiska aspekter; ”jag är inte vacker, snygg, attraktiv, jag är ful och tjock”
2) Sexuella aspekter; man har inte kontakt till sin egen sexualitet. Penetrationen gör ont, eller man har potensbesvär. Man kanske känner sig otillräcklig och tänker att man själv ska tillfredsställa sin partner. Men vi är inte gjorda för att tillfredsställa varandra, utan för att älska varandra. Var och en har som uppgift att njuta av sexualiteten.
3) Maktaspekten; parförhållandet har blivit en kamp om makt, om att ha rätt.
4) Den emotionella aspekten; om det är svårt att ge eller ta emot kärlek i relationen i stort avspeglar det sig lätt i det sexuella samlivet.
5) Den kommunikativa aspekten; det är svårt att tala med varandra.
6) Den andliga aspekten; en sexuell relation har också en andlig aspekt. Det handlar inte enbart om ett fysiskt, genitalt möte. Om den andliga aspekten är undanträngd finns risk för att man använder varandra som sexobjekt, att sexualiteten blir en prestation istället för ett uttryck för gemensam kärlek och njutning.


Källa: Marjo Timoria/Metodi Team