Foto: Barbro Näse copyright 2008

 

Vid The Gottman Institute i Seattle, U.S.A., har man i över trettio års tid bedrivit forskning kring parrelationer.Man har intervjuat tusentals par och särskilt har man intresserat sig för det som paren har uppgett att har varit till hjälp i parrelationen. Så har man vaskat fram kännetecken på en hälsosam parrelation. Man har kommit fram till 7 kännetecken eller 7 Gyllene regler för en hälsosam parrelation. De presenteras i korthet här.

 

7 gyllene regler för en hälsosam parrelation

1. Man använder sig av "kärlekskartor". D.v.s. man "uppdaterar" sig ifråga om vad som är på gång gällande den andra och i den andras liv. Man vet t.ex. vad som oroar den andra just nu.

2. Man bemöter varandra väl, vackert och hänsynsfullt. Man kan tro att man just i parrelationen får släppa loss och bete sig precis som det råkar kännas utan att visa hänsyn och respekt som man gör mot andra människor t.ex. på jobbet. Men också i parrelationen är det viktigt att bete sig hyfsat och att "bete sig som folk" mot varandra.

3. Man vänder sig till den andra och man engagerar sig. Om den andra är t.ex. trött och ledsen eller glad och inspirerad vänder man sig till den andra, man lyssnar, tar del av den andras upplevelser och man engagerar sig.Här kan tilläggas att det är viktigt att vara uppmärksam på övergångarna i vardagen och att man då också är noga med att vända sig till den andra. Morgonen är en övergång, att gå på jobb eller någon annanstans är en övergång, att komma hem är en annan liksom också när man går och lägger sig till natten. Det är viktigt att säga god morgon, hej då! när man far och hej! när man kommer hem och god natt när man går och lägger sig.

4. Man ser mera positivt än negativt på den andra. I andras sällskap talar man positivt om den andra.

5. Man hanterar konflikter på ett sådant sätt att de inte blir kränkande och nedbrytande. Man kan gräla på ett bra, uppbyggande och tryggt sätt.

6. Man vet vad det lönar sig att gräla om och vad man stiger över och som får vara en "välgrundad oenighet". Man behöver inte vara av samma åsikt i allting.

7. Man delar mening och betydelse. Att något är viktigt, betydelsefullt och värdefullt för den ena är viktigt för den andra - men själva saken behöver inte vara viktig för den andra.

 

Foto: Barbro Näse copyright 2008, tulpaner: Ballade, Purple Passion Duo, Abba och Allegretto