b arnen / tonåringarna har det svårt och far illa

e get eller den andras alkohol- eller övrigt missbruk

h otande, överhängande skilsmässa

o trohet, egen eller den andras

v årdnadstvist

 

a kut fas av traumatisk kris

v åld, eget eller den andras

 

s exuella svårigheter som fortgår

t rauma som man inte har pratat med någon om och som har kapslats in

ö vermäktig och ständig stress, risk för utbrändhet

d estruktiv, nedbrytande kommunikation

 

Exemplen här ovanför är självfallet inte uttömmande
och inte heller i prioritetsordning.
Om man upplever en eller flera av de här svårigheterna
är det skäl att söka utomstående hjälp.

Någon att prata med redan ikväll finns på

Samtalstjänsten 0400 22 11 90

som har jour varje kväll kl 20 - 23
Du kan också skriva till samtalstjänstens nätjour, chattjour eller brevjour
Mera information på www.samtalstjanst.fi