Till familjerådgivningscentralens uppgifter hör utveckling av arbetslag i första hand för personal inom Raseborgs kyrkliga samfällighet och dess samarbetsparter. Utveckling av arbetslag gäller en organisation och dess arbetslag eller personal som helhet. Utveckling av arbetslag är till stöd och hjälp för en organisation, arbetsplats och dess arbetslag när man önskar utveckla arbetet och inte enbart när problem på arbetsplatsen har blivit stora.

 

 

Centralt i utveckling av arbetslag

Organisationsutveckling eller utveckling av arbetslag klargör och utvecklar organisationens och arbetslagets:

kultur
strukturer och rutiner
ledarskap
beredskap och färdighet till samarbete
kommunikation
information
samarbete
arbete i lag


Innehåll och mål

Organisationsutveckling eller utveckling av arbetslag sker

på organisationens eller arbetslagets initiativ
med hjälp av ett avtal mellan organisationen / arbetslaget och konsulten
med hjälp av det innehåll som arbetslaget producerar
med hjälp av en konsult och de metoder som konsulten erbjuder


Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till konsulterna i Borgå stift finns på stiftets hemsidor
eller via stiftssekreteraren för personalvård och utbildning vid domkapitlet i Borgå stift

Vid familjerådgivningscentralen Raseborg: familjerådgivare, arbetshandledare Ann-Sofi Storbacka (Så här fungerar vi)