På löpsedlar och i tidningar av olika slag figurerar många kända par. I synnerhet om någon kändis har det svårt i sin parrelation eller i sitt äktenskap slås det upp mycket stort. Man kan rentav få det intrycket att det är väldigt konstigt att ha det svårt i äktenskapet eller i sin parrelation. Ändå är det inget konstigt med det. Tvärtom skulle det vara verkligt konstigt om man inte någonsin hade svårigheter i sitt äktenskap eller i sin parrelation. Svårigheter hör till livet. Parrelationen är en del av livet och det betyder att svårigheter och kriser av olika slag kommer med jämna mellanrum också i parrelationen. Svårigheter betyder alltså inte nödvändigtvis att det är något fel på parrelationen eller på personerna som lever i den.

 

En parrelation handlar om många saker

Parrelationer och äktenskap handlar om så mycket. Det är frågan om:

  • en ekonomisk relation - det är fråga om pengar och penninganvändning
  • känslor - kommunikation, närhet, känsloreglering och ömsesidigt beroende
  • strukturer i relationen - hur man t.ex. fattar beslut
  • en fysisk relation och sexualitet
  • fostran av barnen
  • gränser i relation till varderas uppväxtfamilj och släkt, till barnen, till vänner. Gränser i relation till förvärvsarbete, hobbyn, föreningsliv, förtroendeuppdrag och i relation till religion
  • hushållsarbete, hemmets skötsel, mat, fritid och semestrar

Parrelationen handlar inte om enbart känslor och sexualitet. Parrelationen handlar om mängder av saker. Det finns ingen annan relation som innehåller allt det här som vi har listat här ovanför, parrelationen är därför en alldeles speciell relation. Och självfallet är det inte så lätt att ro iland allt det här.

 

Parrelationen behöver tid

När två blir förälskade och börjar hålla ihop brukar man säga att "dom blev ett par". Det skulle vara bättre att säga då att "dom är ett par och sedan skall dom bli ett par".

Parrelationer och äktenskap handlar om att växa, att växa och mogna som enskild människa och att växa och mogna tillsammans. Parrelationen har man inte fix och färdig när man börjar hålla ihop.
Parrelationen och äktenskapet behöver tid - ett helt liv faktiskt.

Svårigheterna i äktenskapet eller parrelationen kan gälla allt från tillfälligt gnissel och långvariga utvecklings- eller mognadskriser till traumatiska kriser.

 

Läs mera under

Hälsofrämjande för parrelationer
Här finns information om bl.a. vad par har berättat att har hjälpt dem i deras parrelation.

Kriser
Här finns parrelationen i kärnfamiljen beskriven ur ett utvecklingsperspektiv och här finns information om traumatiska kriser

När är det skäl att söka hjälp
här finns några riktlinjer för när det är skäl att söka utomstående hjälp