1) Man kan bli förälskad många gånger i sitt liv

Det att man har ingått en stadigvarande parrelation, att man har gift sig eller flyttat ihop betyder inte att man inte skulle kunna få varma känslor eller bli förälskad i andra. Man kan bli förälskad många gånger om under sitt liv och det finns många personer som man skulle kunna leva med som sin livspartner.

2) Man måste inte följa sina känslor

Att bli förälskad i någon annan är alltså inte något konstigt eller något så enastående att man måste följa sina känslor. Ibland kan man av många olika orsaker uppfatta förälskelse som en så mystisk och magisk kraft som man inte kan kontrollera och som man därför måste förverkliga i handling. Det är sant att man inte kan styra vilka känslor som rör sig i en. Men det är också sant att man inte måste följa dem. Också för det som kallas flirt behöver man sätta stopp i tid.

3) Svårigheter i parrelationen behöver lösas i parrelationen

Det är ofta något som man börjar sakna i den egna parrelationen som gör att man blir förälskad i en annan. Man kan sakna närhet, ömhet, uppskattning och förtroliga samtal och det gör att man vänder sig till någon annan eller förälskar sig på annat håll. God problemlösning är att försöka lösa problemen där de har uppstått och det gäller också parrelationer. Svårigheter i parrelationen behöver lösas i parrelationen och inte utanför den.

4) Egna, personliga svårigheter behöver lösas genom självbearbetning

Det är inte alltid avsaknaden av något i den egna parrelationen som gör att man vänder sig till någon annan eller blir förälskad på annat håll. Ofta kan det vara egna personliga svårigheter som leder till att man är otrogen. Man kan ha upplevt svåra förluster i sin barndom eller senare i livet som man omedvetet försöker bearbeta genom att vara otrogen. Bättre är att söka hjälp för att bearbeta de egna förlusterna och svårigheterna.

5) Otrohet ger inte parrelationen ny glöd

Det finns en uppfattning att sexuell otrohet ger den egna parrelationen ny glöd. Vi menar att otrohet inte ger den egna parrelationen ny glöd eller varaktigt förbättrar parrelationen. Vår erfarenhet av vad vi har hört och sett i terapi är att otrohet är en kränkande handling och innebär en traumatisk kris varför vi under inga omständigheter rekommenderar otrohet för att få ny glöd i parrelationen.

 

När vi har en bra dag
förbinder jag mig till Dej.
När vi har en sämre dag
förbinder jag mig
till vår relation.
När vi har en usel dag
förbinder jag mig
till det att jag
har förbundit mig.