Vi bjuder på 12 recept för en bättre parrelation och ett mera harmoniskt familjeliv. Recepten innehåller insikter och erfarenheter från familjeterapeutiskt arbete, studier och forskning. Den gemensamma nämnaren för alla recept kan sammanfattas i ett enda ord: respekt.