Familjerådgivningscentralen Raseborg firade år 2015, sitt 10-årsjubileum. Temat för firandet var: ”Vårt bästa recept är respekt”. En av inspirationskällorna till temat var en originell kokbok, som närmast kan beskrivas som en bok om matlagningens filosofi. Boken av Lotta Lundgren från 2014 heter ”Tio lektioner i matlagning - men kanske allra mest om hur man gör när man lagar mat.” Den innehåller naturligtvis matrecept, men huvudinnehållet i boken handlar om matlagning som omsorg om sig själv och andra. Ett typiskt citat ur boken är: ”Matlagning handlar om sinnlighet, generositet och omsorg, inte om regler och perfektion.” Hon har alltså inte bara recept på god mat utan också recept för ett gott liv.

Inför jubileet utarbetade vi på familjerådgivningscentralen 12 tänkespråk, riktlinjer eller recept för en bättre parrelation eller ett mera harmoniskt familjeliv. Recepten innehåller insikter och erfarenheter från familjeterapeutiskt arbete, studier och forskning. Den gemensamma nämnaren för alla recept kan sammanfattas i ett enda ord: respekt.