Parrelationen är inte fix och färdig när ni börjar vara tillsammans.
Parrelationen behöver tid. Ett helt liv faktiskt.
Har du tid?