I nyfamiljer och länkade familjesystem:
biologisk förälder, social förälder
– samarbete är det som gäller.